Støtteordninger

Direkte støtte til bioenergi gis som investeringsstøtte fra Enova og Innovasjon Norge, gjennom tilskuddsordninger. Innovasjon Norge gir støtte gjennom Bioenergiprogrammet som er en del av støtteordningen innenfor landbruket.

Enova gir støtte til bioenergi gjennom en rekke programmer både for Private og Bedrifter.

Ta kontakt så hjelper vi deg å komme i kontakt med en energirådgiver.