{ "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "varmeutvikling.no", "Id": "bfbd5611-f42a-416d-98b8-80fc118100a7" }
top of page

Frittstående skorsteiner

Kontakt oss for et tilbud på produktet!

En frittstående skorstein blir beregnet individuelt, bl.a. ut fra vindlast på stedet. Det kan være ett eller flere isolerte innerrør ført i et statisk bærende ytterrør. Røykrøret kan også være bærende, utvendig isolert og mantlet. En bærende skorstein kan samtidig fungere som innfesting for en eller flere utvendige skorsteiner.

Ta kontakt for mer info.

bottom of page