Vedanlegg

Kontakt oss for et tilbud på produktet!

Hargassner – moderne vedfyringsteknologi
Hargassner har lang erfaring med biovarmeanlegg. Denne erfaringen kommer til uttrykk i de høyteknologiske vedfyringsanleggene. Både i konstruksjon, brukervennlighet og effektivitet er vedkjelene overlegen og sikrer de beste resultatene for en komfortabel oppvarming.

Klarer de hardeste utslippskravene EN303-5 klasse 5
Hargassner HV er et av verdens mest effektive vedfyringsanlegg ved dellast, med en virkningsgrad på 95%. Lamdasensoren føler på kvaliteten på brenselet og sørger for riktig mengde primær- og sekundærluft i forbrenningen. Dette bidrar til en konstant optimal forbrenning.

Brukervennlighet – automatisk tenning
Den nederste døra til forbrenningsrommet er utstyrt med automatisk tenning. Du fyller opp brennkammeret med ved og legger inn en liten papirbit i døra. Veden tennes da automatisk når temperaturen på akkumulatortanken har gått ned, og det er behov for varme. Dette betyr økt komfort.

Styring «Lambda-Touch-Tronic»
Styringssystemet er utstyrt med en enkel og oversiktlig touchskjerm. Det styrer hele forbrenningsprosessen, varmebehov og varmelagring. Alle varmesløyfer blir regulert individuelt etter utetemperatur og varmeuttak.

Retningslinjer
Personværn
Kontaktinfo
+47 90 60 63 65
Sosiale Medier

©2020 by Laaven

Varmeutvikling AS