Pelletsanlegg

Kontakt oss for et tilbud på produktet!

Lambdasensor med brenselkvalitets-føling
Lambdasensoren regulerer eksakt mengde brensel i forhold til effektuttak og pelletskvalitet. Dette er den eneste måten for å garantere en optimal forbrenning på, som igjen sørger for energi- og kostnadsbesparelser.

Integrert trekk-vifte
En avtrekksvifte på røkrøret sørger for optimal trekk i kjelen. Fordelene er høyest driftssikkerhet uavhengig av det naturlige trekket i pipa.

Pelletssugesystem opp til ca 20 meter
Hargassners pellets-sugeturbin suger pellets inn i dagtanken, enten fra transportskruesystem, eller tre- eller firepunkts vacuum sugebokssystem, eller en big-bag silo. Sugesystemet starter og stopper automatisk i forhold til nivået i dagtanken. Pelletsanlegget kan også brukes med direkte skrueinnmating.

Fullautomatisk feiesystem
Anlegget feier seg selv etter bestemte tidsintervaller. Enda mer komfort!

Energimerking
Alle Hargassner biovarmekjeler har en energimerking bedre enn A+. Det er et krav at anlegg produsert etter 1. april 2017 skal energimerkes.

Retningslinjer
Personværn
Kontaktinfo
+47 90 60 63 65
Sosiale Medier

©2020 by Laaven

Varmeutvikling AS