Flisfyringsanlegg

Kontakt oss for et tilbud på produktet!
ECO-HK 20-60kW

Flisfyringsanlegg med helautomatisk drift
Hargassner representerer en pionerånd og har en bred erfaring. Et utmerket design og en gjennomført fremragende konstruksjon, sørger for best funksjonalitet og optimal ytelse. Dette gjør de meget attraktive og brukervennlige, foruten å være meget stabile med lang levetid.

Lambdasensor med brenselkvalitetsføling
Det spiller ingen rolle hvilken brenselkvalitet det er i lageret – myk eller hard, tørr eller fuktig, flis eller pellets. Kontrollenheten bruker lambdasensoren for å kontrollere forbrenning og tilførsel av brensel gjennom stokerskruen. Fyringsanlegget sørger for optimal forbrenning, og optimal varmelevering.

ECO-RA innmatersystem
Hvor mange tonn flis du har lagret over Hargassner-innmateren spiller ingen rolle, uttransporteringen gjøres enkelt og ved minimalt strømforbruk. For det er ikke kraften som gjelder, men heller en sofistikert og effektiv mekanikk. Motoren på transportskruen har det laveste energiforbruket på markedet, 180W! Undergulv under innmaterblader behøves ikke – man unngår da at uønskede partikler som stein og stålbiter ikke blir med inn i innmatersystemet, samt at det er kostnadsbesparende.

Utprøvd teknologi
Hargassner sine flisfyringsanlegg dekker et spekter fra 6 – 1200kW. Ved å kaskadekoble flere anlegg i parallell kan man oppnå en samlet effekt på 1200 kW. Med over 30 års erfaring og mer enn 50.000 kunder over hele verden er Hargassner i fremste rekke innen biovarmeanlegg. Lavest mulig utslipp i kombinasjon med optimal virkningsgrad, stor grad av komfort og lang levetid kjennetegner varemerket Hargassner.

Retningslinjer
Personværn
Kontaktinfo
+47 90 60 63 65
Sosiale Medier

©2020 by Laaven

Varmeutvikling AS