Personvernserklæring

Denne erklæringen informerer om hvilke personopplysninger Romerike Bilglass og Lakk AS registrerer og hvordan de benyttes, samt dine rettigheter.

 

Romerike Bilglass og Lakk AS benytter disse personopplysningene for følgende formål: 
 

  • Hvis du kontakter oss med en forespørsler via epost eller på annen måte, behandler vi opplysningene du oppgir for å besvare og følge opp forespørselen.

  • Navn, adresse og registreringsnummer samt ønsket dato for reparasjon benyttes for å identifisere deg som kunde, gi deg mulighet for å bestille time på ett av våre verksteder, og for at vi skal kunne skaffe korrekt rute og ev. andre deler til ditt kjøretøy.

  • Telefonnummeret og epostadresse benyttes for å kunne sende deg bekreftelse på timebestilling, og forespørsel om å delta i vår kundeundersøkelse.

 

Dersom du ønsker å benytte forsikringsdekning vil vi sjekke dekning, og utveksle informasjon fra skademeldingsskjema og oppgjørsinformasjon med ditt forsikringsselskap. Vi og valgte Riis Bilglass verksted benytte Bilglassportalen, som er en IT-tjeneste som leveres fra et annet selskap i konsernet, for å håndtere bestillinger, utføre oppdrag og fakturering/skadeoppgjør. Vi vil dessuten kunne benytte underleverandører i forbindelse med utføring av oppdraget, kundeservice/oppfølgning, tjenesteutvikling og IT-tjenester. Disse selskapene behandler kun dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for at de skal utføre bistand til oss og iht. inngåtte databehandleravtaler. For øvrig vil ikke dine personopplysninger bli utlevert til andre, med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er rettslig forpliktet til dette.

 

Det rettslig grunnlaget for å behandle dine personopplysninger er i hovedsak håndtering av bestillinger og oppfyllelse av avtaler med deg (GDPR art. 6 nr. 1 b). For enkelte behandlinger, innhenter vi samtykke fra deg (GDPR art. 6 nr. 1 a). Samtykke er frivillig å gi, og kan til enhver tid trekkes tilbake. Når det gjelder øvrige behandlinger vil grunnlaget være en rettslig forpliktelse (GDPR art. 6 nr. 1 c) eller en interesseavveining (GDPR art. 6 nr. 1 f). Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å besvare og følge opp henvendelser, samt sende ut forespørsel om å delta i kundeundersøkelser, nyhetsbrev og markedsføringshenvendelser til våre kunder, med mindre de har reservert seg. I tillegg har vi vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å bruke sosiale medier og cookies på våre nettsteder, slik det er opplyst.

 

Dine personopplysninger lagres og behandles kun av selskaper i EU/EØS-området, Private Shield sertifisert selskap eller selskap i tredjeland i henhold til databehandleravtale basert på standard EU klausuler/modell avtale i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

 

Vi behandler opplysningene så lenge formålet tilsier det. Etter dette slettes opplysningene med mindre de anonymiseres eller det finnes et annet grunnlag for å lagre opplysningene lengre.

 

Du har rett til å kreve innsyn i og korrigeringer eller sletting av dine personopplysninger. For å benytte deg av disse rettighetene må du bekrefte identiteten din. For nærmere informasjon og utøvelse av disse rettighetene kan du kontakte Riis Bilglass. Du har videre rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i Romerike Bilglass og lakk sine tjenester eller endringer i personvernlovgivningen, kan føre til endringer i denne erklæring. Du vil bli varslet om dette iht. gjeldende lovgiving.

 

Kontakt oss

Romerike Bilglass og Lakk AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

 

Vognveien 23, Dal

Tlf. 932 11 766

Epost: morten@frontrute.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COOKIE POLICY FOR ROMERIKEBILGLASSOGLAKK.NO

 

Dette nettstedet benytter cookies/informasjonskapsler.

 

Cookies er små midlertidige filer som blir lagret på enheten din idet du besøker et nettsted, og som inneholder opplysninger som for eksempel innstillingene dine eller profilinformasjonen din. Nedenfor finner du informasjon om bruken av cookies på dette nettstedet. 

 

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på nettstedet, samtykker du i at det settes cookies i din nettleser, med mindre nettleseren din er innstilt slik at den ikke aksepterer cookies.

 

Dersom du ikke vil akseptere cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser. Du skal imidlertid være oppmerksom på at dersom du gjør dette, vil det være funksjoner og tjenester du ikke kan benytte fordi dette forutsetter at nettstedet kan huske de valg du foretar. Cookies, kan også enkelt slettes. Metoden for å håndtere cookies varierer avhengig av hvilken type nettleser du benytter. Her kan du finne mer informasjon om hvordan du avviser, sletter og administrerer cookies (nettvett.no). Husk at dersom du benytter flere nettlesere, så må du slette og endre innstillingene for cookies i hver enkelt nettleser.

 

Dette er en oversikt over hvilke cookies dette nettstedet benytter og hvorfor:

  • Google Analytics: Tredjeparts cookie som blir brukt til å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet.

  • Adform: Tredjeparts cookie som blir brukt til å hente statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet, og deres atferd basert på eksponeringer for relevante digitale annonser.

  • Facebook: Tredjeparts cookie som blir brukt til å samle cookies på personer som besøker nettstedet slik at Riis Bilglass kan presentere relevante annonser.